Encyklopedia osób

Wyszukiwarka i encyklopedia osób

Serwis ludzkość.pl to unikalna baza danych zawierająca dane ponad 270 000 osób. Dane pochodzą z bazy wiedzy YAGO (Yet Another Great Ontology) opracowanej w Instytucie Informatyki Maxa Plancka w Saarbrücken oraz DBpedia zawierającej usystematyzowanie dane z serwisu Wikipedia. Zdjęcia osób pobrane zostały z serwisu Wikipedia.